"Van meet af aan waren
we blij met elkaar"

Lees het verhaal van Jory en Judith

"Je moet ze accepteren
zoals ze zijn"

Lees het verhaal van Ruud en Cor

"Het klikte en ik werd
daardoor rustiger"

Lees het verhaal van Els en Peety en Anne